Ở khuỷu thần kinh cho các nhánh chi phối cho cơ sấp tròn , cơ sấp cổ tay quay , cơ gan tay dài và cơ gấp các ngón nông.

 

1.Đường đi và liên quan

– Ở nách: chạy chếch xuống dưới va ra ngoài , ở trước ngoài động mạch nách .

– Xuống cánh tay : cùng động mạch cánh tay nằm trong ống cánh tay và bắt chéo trước động mạch từ ngoài vào trong theo hình chữ X kéo dài .

– Tới vùng khuỷu trước : chạy vào rãnh nhị đầu trong , ở trong động mạch .

– Xuống cẳng tay: khi động mạch cánh tay chia thành hai đầu cơ sấp tròn bắt chéo trước động mạch trụ để chạy vào giữa trục cánh tay , chạy sau cơ gấp nông các ngón tay .

– Tới cổ tay : khi cơ thu lại thành bốn gân gấp thì dây giữa luồn ra trước gân gấp nông các ngón . rồi cùng các gân gấp chui qua ống cổ tay , tận cùng của gan tay .

2.Các nhánh bên

 

Ở khuỷu thần kinh cho các nhánh chi phối cho cơ sấp tròn , cơ sấp cổ tay quay , cơ gan tay dài và cơ gấp các ngón nông .

Thần kinh gian cốt trước xuất phát từ mặt sâu của thần kinh giữa ở hố khuỷu , đi kèm với động mạch gian cốt trước màng gian cốt giữa hai cơ gấp ngón cái dài và cơ gấp ngón sâu mà nó chi phối cho cả hai cơ này rồi cuối cùng đi qua ống cổ tay cho nhánh vào khớp cổ tay

Ở phân thấp của cẳng tay , thần kinh giữa cho các nhánh gan tay chi phối cảm giác cho một vùng nhỏ ở gan tay.

Thần kinh giữa đi vào bàn tay bằng cách bằng cách chui qua ống cổ tay , phía sau mạc giữ gân gấp và nằm trước gân gấp nông ngón trỏ . Ở mặt trước cổ tay , thần kinh nằm ngay ở giữa hai gân cơ gấp cổ tay quay và cơ gan tay dài .

Ở bờ dưới mạc giữ gân gấp thần kinh chia thành hai nhánh tận và được che phủ bởi cân gân bàn tay .       Nhánh ngoài cho một nhánh đến mô cái , chi phối cho cơ giang ngón cái ngắn , cơ gấp ngón cái ngắn( đầu nông) và cơ đối chiếu ngón cái .Tiếp đến nhánh ngoài chia thành ba thần kinh gan ngón tay đi đến hai bờ của ngón cái va bờ ngoài của ngón trỏ , nhánh thần kinh đi đến ngón trỏ cho nhánh vào cơ giun (1)

Nhánh trong của thần kinh giữa chia thành hai nhánh , mỗi nhánh lại chia thánh hai thần kinh gan ngón đi đến bờ trong ngón trỏ, hai bờ ngoài và trong của ngón giữa va bờ ngoài ngón nhẫn , trong đó nhánh đi đến ngón trỏ và ngón giữa còn cho nhánh đến cơ giun (2)

Các thần kinh gan ngón của thần kinh giữa khi đến ngón (2) (3) (4) chạy đến mặt mu của phần xa các ngón đó

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here