Các thay đổi được biểu hiện như sau (tiếp theo):

tuổi già
tuổi già

Còn loại tế bào không thuận nghịch sau khi tiến hành phân chia lại có một đời sống tương đối ngắn thì quá trình lão hóa của chúng được quan niệm là quá trình biệt hóa và sau đó là những biến đổi và đi đến quá trình hủy tế bào. Chúng không bao giờ tự phân chia mà được thay thế bằng quá trình phân bào của các tế bào gốc. Có thể coi các tế bào hồng cầu  (với các độ tuổi khác nhau), các tế bào bạch cầu (với các quá trình phân chia múi của nhân tế bào)…thuộc loại tế bào này. Như vậy, quá trình già và chết đi của các tế bào xảy ra một cách thường xuyên, trong suốt cuộc sống của mỗi cá thể, bất kể cá thể đó là cá thể gìa hay cá thể trẻ. Dẫu sao, cũng có thể phát hiện được sự khác nhau ít nhiều của những cá thể thuộc cùng một loại, lấy từ cơ thể trẻ hay cơ thể gìa. Chẳng hạn, các tế bào bạch cầu của cơ thể già sẽ bị giảm khả năng thực bào, tinh trùng của cơ thể già kém khả năng gây thụ tinh.

Có những tế bào sau khi tiến hành quá trình phân chia (hay còn được goi là quá trình biệt hóa cao) không được thay thê, nghĩa là chúng không bị chết già và tồn tai trong suốt cuộc đời của cá thể. Nếu một số chết đi vì những nguyên nhân ngẫu nhiên (tức là do tai biến) thì số các tế bào còn lại sẽ chia nhau chịu toàn bộ chức năng của cơ quan đó. Chẳng hạn, các tế bào cơ tim, cơ vân, các tế bào tháp ở thùy tran, tế bào purkinje của tiểu não…Người ta cho rằng các tế bào loại này có vai trò quan trọng trong cơ chế lão hóa của của cơ thể khi chúng thay đổi theo tuổi. Đối với cơ thể già, các tế bào này trở nên đáp ứng kém với sự tăng tải chức năng, chậm đáp ứng với các kích thích. Về hình thái vi thể chúng cũng có nhiều sự thay đổi khi cơ thể về già: tăng kích thước và thay đổi các cấu trúc của ty lạp thể, thu hẹp bộ máy sản xuất protein (các ribosom), tăng số lượng và kích thước của các thể tiêu (lysosom), dày màng tương chất của tế bào, thay đổi các cấu trúc tại nhân tế bào…Đặc biệt, thường hay gặp các không bào chứa các mảnh màng cơ quan đã bị chết mà chưa tiêu hết, nhất là các lipofucshin. Giảm quá trình chuyển hóa năng lượng, giảm chuyển hóa kali nội bào, đây chính là nguyên nhân lam giảm điện thế màng và tính chịu đựng của chúng khi có các kích thích, tính dẫn truyền và tính nhạy cảm cũng  giảm đi, tính đáp ứng và tính tương tác liên kết với các tế bào.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Thay đổi mức độ tế bào trong quá trình lão hóa của cơ thể

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here