Thông báo việc tách server 2 Hệ thống Báo cáo trực tuyến, Kiểm tra bệnh viện và QL Hành nghề Y

Từ ngày 4/01/2016, nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và tốc độ hoạt động của hệ thống, Cục Quản lý khám chữa bệnh tách riêng hệ thống server của 2 Hệ thống Quản lý hành nghề y (QL cấp chứng chỉ hành nghề, QL Giấy phép hoạt động) và Hệ thống Quản lý Báo cáo trực tuyến (Bao gồm: Kiểm tra bệnh viện, Đường dây nóng, Báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm, Báo cáo Thống kê theo tháng, quý, năm, Báo cáo Tết, Hệ thống quản lý Hồ sơ bệnh án (đang xây dựng)).

Tài khoản đăng nhập 2 hệ thống không thay đổi, truy cập theo đường link cũ vẫn vào hệ thống Quản lý Hành nghề Y bình thường

Địa chỉ đăng nhập Hệ thống Báo cáo trực tuyến:

truy cập từ: qlbv.vn/ktbv

Địa chỉ đăng nhập hệ thống Quản lý Hành nghề Y:

truy cập từ: hny.vn hoặc qlbv.vn/cchn

Hỗ trợ kỹ thuật qua số điện thoại trực tiếp trên hệ thống, hoặc qua email: qlbv.vn@gmail.com
Hai hệ thống server vẫn do một nhà cung cấp dịch vụ quản trị, sự liên kết giữa hai hệ thống vẫn diễn ra bình thường.

BS. Hà Thái Sơn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here