Thuyết hóa học chọn lọc:

Khởi đầu là các nhà khoa học như Medawar và Haldane (vào năm 1957) và về sau thì được nhiều người thuộc thế hệ sau đó thiết kế và bổ sung thêm vào cho hoàn chỉnh thuyết này.

tuổi già
tuổi già
  • Một quan niệm cho rằng quá trình lão hóa của mỗi người đều có cơ chế nội tại của nó, thậm chí là còn được chương trình hóa từ trước đó nhằm loại trừ các cơ chế đã hết khả năng sinh sản và khả năng thích nghi, được thay thế bằng các thế hệ mới dễ dàng có thể chịu đựng được quá trình chọn lọc tự nhiên, do đó tạo ra sự biến hóa cho loài người.

Thí nghiệm của Hayflich ( vào năm 1961) đã cho thấy rằng khi tiến hành nuôi cấy các tế bào xơ non thì thấy chúng tiến hành phân bào được 50 lần, rrooif sau đó ngừng quá trình phân bào và chết di. Về sau khi tiến hành nuôi cấy được các tế bào nội mô, thì cũng cho kết quả tương tự như trên.

Thí nghiệm khác: các dòng tế bào gốc ở một cơ thể trẻ tuổi có tốc độ phân bào rất nhanh nhưng khi tiên hành cấy chuyển sang cơ thể già thì chhungs lị hân bào chậm di rõ rệt. Còn các tế bào ở cơ thể già, sinh sản châm đi nhiều so với cơ thể trẻ  nhưng khi tiến hành cấy chuyển chúng thì tốc độ phân bào của chúng lại nhanh hơn rõ rệt.

Có quan niệm cho rằng, quá trình lão hóa gặp ở moi loài sinh vật (bao gồm có cả ác loài động vật, thực vật, các loài động vật đơn bào, hay đa bào, trừ các tế bào thuộc dòng tế bào ung thư), cũng chính vì vậy mà phải tìm ra một cơ chế chung , hơn là tìm ra những tác nhân cụ thể. Lão hóa là một giaia đoạn bắt buộc phải có và xuất hiện sau giai đoạn trưởng thành. Sự biến hóa chỉ được thực hiện nếu như có thế hê trẻ thay thế các thế hệ đã già. Cũng quan niệm trên cho rằng  phải có những gen gây già hóa làm chết đi các thế hệ cũ, để khỏi có sự cạnh tranh sinh tồn giữa các thê hệ với nhau (thế hẹ già và thế hệ trẻ) trong cùng một loài. Dẫn đến làm giảm sức cạnh tranh của loài đó đối với các loài khác.

Về sau, thấy quan niệm này không đúng, bởi vì sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho loài  và cho thấy sự tiến hóa của loài. Nếu trong một loài ưu tiên sự loại bỏ các thế hệ đã có đầy đủ các kinh nghiệm sống, trong khi đó ở các loài khác thì không xảy ra quá trình đó. Trên thực tế, sự cạnh tranh sinh cùng trong cùng một loài là không có , hoặc cũng có thể có nhưng mà không đáng kể, mà ngược lại chúng còn có hại cho loài đó.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Thuyết hóa học chọn lọc- một giả thuyết giải thích cho quá trình lão hóa

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here