Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29.12.2017
Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29.12.2017

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29.12.2017

Nội dung kê khai:

  • Tổng hợp kê khai lại thuốc nhập khẩu
  • Tổng hợp kê khai giá thuốc nhập khẩu
  • Tổng hợp kê khai lại thuốc sản xuất trong nước theo báo cáo của các Sở y tế
  • Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước

Nguồn dav.gov.vn

Tổng hợp kê khai giá thuốc đến ngày 29/12/2017

DOWNLOAD BẢN FULL KÊ KHAI GIÁ THUỐC

312018_Tong_hop_KKL_thuoc_NK_tinh_den_ngay_29.12.2017 312018_Tong_hop_KKL_thuoc_SXTN_theo_BC_cua_cac_SYT_tinh_den_ngay_29.12.2017 Tong_hop_KK_thuoc_sx_trong_nuoc_tinh_den_ngay_29.12.2017 Tong_hop_KK_thuoc_NK_tinh_den_ngay_29.12.2017

Copy vui lòng dẫn nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here