1.Đại cương về bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

phì đại tuyến tiền liệt lành tính
phì đại tuyến tiền liệt lành tính
  • U phì đại lành tính tuyến tiền liệt là một bệnh khá phổ biến ở những người nam giới cao tuổi, bệnh nhân mắc bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt này chiếm khoảng 40% tổng số những người nam giới có độ tuổi cao trên 60 tuổi và nó chiếm khoảng 60-65% những người có độ tuổi cao trên 70 tuổi.
  • U phì đại lành tính tuyến tiền liệt thường thì hay phối hợp với các bệnh lí ở người cao tuổi.
  • Những nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh cũng như các tiến bộ trong công tác làm phẫu thuật – nội soi đã được áp dụng trong việc điều trị bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, bởi vì vậy cho nên kết quả điều trị bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt rất khả quan.

2.Dịch tễ học của bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt:

U phì đại lành tính tuyến tiền liệt rất phổ biến: theo Berry có thể gặp ở 20% nam giới trong độ tuổi từ 40-50 tuổi, khoảng 50% những người trong độ tuổi từ 51-60 tuổi và  chiếm tới 90% những người trên 80 tuổi.

Một người nam giới sống từ 40 tuổi cho đến 80 tuổi thì sẽ có khả năng can thiệp về bệnh này là 29% (theo Glynn).

Rotkin đã thấy được tỷ lệ phân bố bệnh cao ở các quốc gia Châu Âu và Hoa Kì còn đối với những quốc gia thuộc Châu Á thì tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt lại thấp. Điều này có thể giải thích nguyên nhân bởi vì tuổi thọ  và các yếu tố môi trường có liên quan.

Sanda thấy có yếu tố di truyền đối với những gia đình mà có bệnh xuất hiện sớm trước 60 tuổi.

3.Giải phẫu bệnh học của u phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Giải phẫu bệnh theo cấu trúc đại thể:

Khối u tuyến tiền liệt bao gồm có hai thùy hai bên và thùy giữa. Khối lượng trung bình khoảng 40-60g (có thể có trường hợp trên 100g).

Franks (1954) phân chia thành năm hình tái mô học khác nhau:

  • Fiboadenomatous hay gặp có cấu trúc hỗn hợp các sợi xơ cơ tuyến ngấm collagen.
  • Fibrous – stroma.
  • Muscular (leiomyoma).

Giải phẫu bệnh học theo cấu trúc vi thể:

Swyer (1944), Franks (1976) và Mc Neal (1976) nhận định cấu trúc vi thể là sự tăng sinh liên bào tuyến tiền liệt cùng với mô đệm Stroma ngấm collagen.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:U phì đại lành tính tuyến tiền liệt

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here