Vallaris solanacea (Roth) Kuntze – Peltanthera solanacea Roth có tên tiếng Việt là dây hòa liệt. Cây mọc tự nhiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cây thuốc thường được dùng để chữa vết thương (Nhựa quả). Sốt (Vỏ).

Vallaris solanacea (Roth) Kuntze

Dây hòa liệt (Vallaris solanacea (Roth) Kuntze )

  •      Tên Tiếng Việt: Dây hòa liệt
  •     Tên khoa học: Vallaris solanacea (Roth) Kuntze – Peltanthera solanacea Roth – Họ La bố ma (Apocynaceae.)
  •     Công dụng: Chữa vết thương (Nhựa quả). Sốt (Vỏ).
  •     Phân bố: Đồng bằng sông Cửu long. Cây mọc tự nhiên.
  •     Mùa hoa quả: II-VI
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here