Vidalasia tonkinensis (Pitard) Tirveng có tên tiếng Việt là dành dành Bắc Bộ. Cây mọc ở các tỉnh Hà Nam (Võ Xá, Ba Sao), Ninh Bình (Chợ Ghềnh), Thanh Hóa (Thường Xuân). Cây mọc tự nhiên. Dùng chữa sốt vàng da, cầm máu (Quả, Hạt). Đau mắt đỏ (Lá tươi). Đau xương (Rễ).

Vidalasia tonkinensis (Pitard) Tirveng

Dành Dành Bắc Bộ (Vidalasia tonkinensis (Pitard) Tirveng )

  • Tên Tiếng Việt: Dành dành bắc bộ
  • Tên khoa học: Vidalasia tonkinensis (Pitard) Tirveng – họ  Cà Phê (Rubiaceae.)
  • Công dụng: Chữa sốt vàng da, cầm máu (Quả, Hạt). Đau mắt đỏ (Lá tươi). Đau xương (Rễ).
  • Phân bố: Hà Nam (Võ Xá, Ba Sao), Ninh Bình (Chợ Ghềnh), Thanh Hóa (Thường Xuân). Cây mọc tự nhiên.
  • Mùa hoa quả: III-X
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here