Viola betonicifolia Smith in Rees có tên tiếng Việt là cỏ tím, tử hoa địa đinh, rau bướm. Cây được phân bố ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lâm Đồng. Cây mọc tự nhiên rải rác ven rừng. Cây thuốc thường dùng để tiêu độc, giải nhiệt, cầm máu (Thân rễ sắc uống).

Viola betonicifolia Smith in Rees

Cỏ tím (Viola betonicifolia Smith in Rees)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ tím
  • Tên khác: Tử hoa địa đinh, rau bướm
  • Tên khoa học: Viola betonicifolia Smith in Rees – Họ hoa tím (Violaceae)
  • Công dụng: Tiêu độc, giải nhiệt, cầm máu (Thân rễ sắc uống).
  • Phân bố: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lâm Đồng. Cây mọc tự nhiên rải rác ven rừng.
  • Mùa hoa quả: XI-III
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here